OBS!!!

SVERAK DIPLOMERAD UPPFÖDARE ERSÄTTS

Den 21/12-21 var sista rättningsdatum för att bli SVERAK-diplomerad uppfödare, fr.o.m. 2022 kommer det ersättas av:

Uppfödarutbildning i olika steg:

– Certifierad uppfödare

– Auktoriserad uppfödare


Läs mer på SVERAKs hemsida.

Kort info om SVERAK-diplomerade uppfödare:

Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning. Efter godkänt test ska en SVERAK-diplomerad uppfödare ha en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare.

Det har varit fritt upp till varje uppfödare att välja att Diplomera sig.

Grundkrav för att bli diplomerad

  • har fyllt 18 år

  • är huvud- eller familjemedlem i en SVERAK-ansluten kattklubb

  • har SVERAK-registrerat minst en kattkull

  • har ett stamnamn inregistrerat hos FIFe.

  • inte har varit under disciplinära åtgärder (varning/avstängning) inom SVERAK de senaste 24 månaderna.

NOS-uppfödare

När "nya diplomeringen" är framtagen kommer det att meddelas.