NORRSKENSKATTENS STÖDFOND....

..hjälper katter i nöd!

Norrskenskattens stödfond avser utdelning i Norrbottens län och är i första hand avsedd för kastreringar. Personer och ideella föreningar som verkar för kattens bästa ges företräde till utdelning från stödfonden, liksom ansökningar från regionen. Bidrag kan även lämnas till att stödja kampanjer, som gäller ansvarstagande om katter, samt till forskning om katters hälsa och välmående.

Ansökan..

Sker genom skriftlig ansökan till Norrskenskattens officiella adress eller genom förslag från Norrskenskattens medlemnar, beslut om utdelning av fondmedel fattas av årsmötet.

Ansökan skickas till Norrskenskattens officiella adress:
Eva Klint
Lantmätarvägen 13
954 41 Södra Sunderbyn

Bidragets storlek..

Bidrag lämnas i storleksordningen 75 % av fondens intäkter under verksamhetsåret. Styrelsen ansvarar för fonden och redovisar dess verksamhet och ekonomiska status vid årsmötet.

Fonden finansieras genom:

• bidrag och gåvor.
• intäkter vid PR-arrangemang av klubben
• lotterier avsedda för fonden


Stödfondens postgiro är 120 19 90 - 7

Axplock av utgivna medel

2012 gav Norrskenskatten bidrag från fonden till 8 kastreringar av katter i Norrbotten.
2011 års utdelning gick till Kattakuten Norrbotten som sökt bidrag för utbildning i chipmärkning. Vi hoppas att de och katterna ska ha stor nytta av detta!
2010 utdelning var till Kattakuten att användas till kastrering, vaccinering och id-
märkning.

Vill du skänka priser till stödfondens lotteri?

När Norrskenskatten har sin årliga utställning finns det ett lotteri som stödfonden har. All vinst går till stödfonden som i sin tur hjälper katter.

Kontakta:
monter@norrskenskatten.se