NORRSKENSKATTENS styrelse


Vill du kontakta hela styrelsen kan du skicka till: styrelse@norrskenskatten.se
Vi har medvetet valt att göra alla mailadresser olänkade då flera personer har haft problem. Dvs kopiera och klistra in dit ni vill ha e-posten.

Klubbens officiella adress: Eva Klint, Lantmätarvägen 13, 954 41 Södra Sunderbyn

Vem ska ha vad?

OBS! Nytt för i år!
Stamtavleansökningar m.m. skickas till avelssekreteraren!

 

ORDFÖRANDE

Jan Kallin
E-post: ordforande@norrskenskatten.se
Tel.nr:

VICE ORDFÖRANDE

Leif Ask
E-post: viceordforande@norrskenskatten.se
Tel.nr: 070-59 82 011

KASSÖR

Eva Klint
E-post: kassor@norrskenskatten.se
Tel.nr: 070-264 81 68

SEKRETERARE

Anna-Karin Lenshof
E-post: sekreterare@norrskenskatten.se
Tel.nr: 070-31 92 942
Adress: Forskarvägen 62, 977 53 Luleå

LEDAMOT

Isabel Aspnér
E-post: isabel.aspner@gmail.com

LEDAMOT

Jeanette Palmblad
E-post: j_palmblad@hotmail.com

LEDAMOT

Björn Nordström
E-post: spokis51@hotmail.com

SUPPLEANT

Charlotta Åström
E-post: paxromas@live.se

SUPPLEANT

Sanna Hortlund
E-post: sannahortlund@gmail.com

Funktionspersoner       

AVELSSEKRETERARE

Anna-Karin Lenshof
E-post: avelssekreterare@norrskenskatten.se
Tele: 070-31 92 942
Adress: Forskarvägen 62, 977 53 Luleå

UTSTÄLLNINGSSEKRETERARE

Anna-Karin Lenshof
E-post: avelssekreterare@norrskenskatten.se
Tele: 070-31 92 942
Adress: Forskarvägen 62, 977 53 Luleå

MEDLEMSANSVARIG

Ulla Marklund
E-post: medlem@norrskenskatten.se

WEBANSVARIG

Louise Nilsson
E-post: webmaster@norrskenskatten.se

REVISOR

Ida Johansson
E-post: ida@barrskogens.se

REVISOR SUPPLEANT

Greta Fredriksson
E-post: greta.fredriksson01@gmail.com

STÖDFONDEN

Ansvarig styrelsen

För mer info om stödfonden kan du läsa här.