VIKTIG INFO FRÅN STYRELSEN!

Här kommer viktig information att synas som kommer från styrelsen

Summering av SVERAKS cirkulärutskick nr 3/18

Har du frågor som rör uppfödning och avel, kontakta klubben i första hand.

När du skickar saker om ska gå via klubben (eller vissa saker som går direk till SVERAK) kontrollera att allt är korrekt. Det tar onödig extratid för berörda parter; klubbens avelsekreterare, SVERAKs stambokförare och uppfödaren själv – samt försenar utskick av stamtavlor som följd.

SVERAK har nu en egen officiell grupp på Facebook

SVERAKs blanketter - överlåtelse samt fodervärdsavtal
I enlighet med beslut på SVERAKS årsmöte 2018 kommer dessa blanketter att vara obligatoriska att använda från den 1/1 2019S

Raskatter.com
Annonssidan www.raskatter.com finns nu publicerad sedan en tid och fler och fler hittar till sidan

Seminarier i samarbete med Agria 24 november 2018
Gratis föreläsningar och seminarier! Välkommen till Stockholm den 24 november 2018. På programmet står bland annat en föreläsning av Cecilia Alsmark och Eva Osterman-Lind om ”Mag- och tarmparasiter”. De bjuder på frukost och lunch. Anmälan och mer information finns på både SVERAKs och Agrias hemsida

Utbildning assistenter under hösten

Den 10 november i Stockholm samt den 15 december i Borås, så kommer utbildning för assistenter att avhållas.
anmälningsformulär finns på hemsidan.

Den 25 november
kommer även, för första gången, utbildning att hållas för assistentansvariga. Läs mer här


Motioner NOS årsmöte

Skall enligt stadgarna vara NOS tillhanda 31 oktober.

Fastläggande av motioner kap 8 angående Djurfonden samt ändring av stödmedlem till supportmedlem enligt SVERAKs direktiv.

Motioner Sverak årsmöte

Skall vara inlämnade till Sverak före 1 december. Till NOS styrelse senast 11 november.

Fråga till årsmötet skall vara tillhanda senast 15 januari.