VIKTIG INFORMATION!

Här hittar du viktig information från styrelsen och SVERAK.


SVERAKs cirkulärutskick nr 2/22


Höjdpunkter:
Uppdateringar på KöpaKatt och Mina Katter


Nytt utseende på KöpaKatt, flera sökfunktioner samt möjlighet till annonsering.

MinaKatter har uppdaterats med titlar, avelsstopp samt att det går att lägga till Facebook och/eller Instagram för uppfödare.
Läs merRasen Europé (EUR) utnämnd till svensk nationalras


I samband med kattförbundet SVERAKs årsmöte i Örebro den 19 mars 2022 där 31 kattklubbar från hela Sverige var representerade, valde man att utnämna rasen Europé (EUR) till en svensk nationalras.

En nationalras är en ras som anses ha sitt ursprung i landet. Utnämnandet syftar till att erkänna dels rasens ursprung, dels dess tillhörighet till svenskt kulturarv.

Kattförbundet SVERAK har sedan bildandet av den första kattklubben, 1946, stambokfört en ras som har sitt ursprung från den svenska huskatten (bondkatten).

Europén stambokfördes i början som svensk huskatt, något som vittnar om dess ursprung som lantras och en del i det svenska kulturarvet.
Läs mer


SVERAKs Årsmötesprotokoll
SVERAKs styrelse har, idag söndag 6/3 på ett extrainsatt styrelsemöte, beslutat följande med anledning av FIFes beslut angående import av ryska katter.


FIFe har beslutat att ingen katt uppfödd i Ryssland får importeras och registrerats i någon FIFe stambok utanför Ryssland efter den 1 mars 2022.
För att detta inte ska drabba våra svenska uppfödare har SVERAKs styrelse därför beslutat att:
Katter som redan finns i Sverige och alltså har kommit hit före 1 mars 2022 snarast bör påbörja sin registrering i SVERAKs stambok. Dock ska detta ske senast 20 mars 2022.
Ägare till ryska katter som av någon anledning kommer till Sverige efter 1 mars kan kontakta SVERAKs kansli för vidare information.

FIFe har vidare beslutat att inga katter som tillhör utställare som bor i Ryssland (oavsett förbund) får komma in på någon FIFe utställning utanför Ryssland.
SVERAK uppmanar sina svenska domare och elever att inte deltaga på utställningar i Ryssland eller Belarus. (För närvarande avråder dessutom UD från resor till Ryssland).
SVERAK uppmanar sina svenska klubbar att inte bjuda in domare från Ryssland eller Belarus på sina utställningar.

Dessa beslut gäller till att börja med till 31 maj eller tills vi får andra beslut från FIFe.


Se länk med senaste information från Jordbruksverket:
Nyheter på Jordbruksverkets hemsida rörande Ukraina
SVERAKs cirkulärutskick nr 1/22SVERAKs cirkulärutskick nr 6/21SVERAKs cirkulärutskick nr 5/21SVERAKs cirkulärutskick nr 4/21SVERAKs cirkulärutskick nr 3/21SVERAKs cirkulärutskick nr 2/21SVERAKs cirkulärutskick nr 1/21
Motioner NOS årsmöte

Skall enligt stadgarna vara NOS tillhanda 31 december.

Motioner SVERAKs årsmöte

Skall vara inlämnade till SVERAK före 1 december. Till NOS styrelse senast 31 oktober.

Fråga till årsmötet skall vara tillhanda senast 15 januari.