VIKTIG INFO FRÅN STYRELSEN!

Här kommer viktig information att synas som kommer från styrelsen


Klubbens anteckningar gällande SVERAK's motioner: Till dokumentetÅrsmötesutskick 2019: KallelseSummering av SVERAKS cirkulärutskick nr 1/19

Har du frågor som rör uppfödning och avel, kontakta klubben i första hand.

När du skickar saker om ska gå via klubben (eller vissa saker som går direk till SVERAK) kontrollera att allt är korrekt. Det tar onödig extratid för berörda parter; klubbens avelsekreterare, SVERAKs stambokförare och uppfödaren själv – samt försenar utskick av stamtavlor som följd.

SVERAK har nu en egen officiell grupp på Facebook

SVERAKs blanketter - överlåtelse samt fodervärdsavtal
I enlighet med beslut på SVERAKS årsmöte 2018 kommer dessa blanketter att vara obligatoriska att använda från den 1/1 2019

Raskatter.com
Annonssidan www.raskatter.com finns nu publicerad sedan en tid och fler och fler hittar till sidan


Motioner NOS årsmöte

Skall enligt stadgarna vara NOS tillhanda 31 december.

Fastläggande av motioner kap 8 angående Djurfonden samt ändring av stödmedlem till supportmedlem enligt SVERAKs direktiv.

Motioner Sverak årsmöte

Skall vara inlämnade till Sverak före 1 december. Till NOS styrelse senast 11 november.

Fråga till årsmötet skall vara tillhanda senast 15 januari.