VIKTIG INFORMATION!

Här hittar du viktig information från styrelsen och SVERAK.


SVERAKs cirkulärutskick nr 2/24SVERAKs cirkulärutskick nr 1/24SVERAKs cirkulärutskick nr 6/23SVERAKs cirkulärutskick nr 5/23SVERAKs cirkulärutskick nr 4/23SVERAKs cirkulärutskick nr 3/23SVERAKs cirkulärutskick nr 2/23SVERAKs cirkulärutskick nr 1/23SVERAK Informerar om dispens för utställning:

"SVERAK och NRR har sökt och fått dispens av FIFe ang utställningsregler för 4.3 gällande titeln Internationell Champion/Internationell Premier Det innebär att till 31/12 2023 kan svenska och norska katter få tävla i klass 7 och 8 utan att behöva åka utomlands för att få cert.

Man kan alltså få ta titeln Internationell Champion/Internationell Premier genom att få 5 st CACIB/CAPIB, av tre olika domare i ett enda land istället som för nu behöva tävla i två länder. Minst ett av certen måste vara taget efter 2023-01-22 då dispensen började gälla.

För titlarna Grand Internationell Champion/Premier (klass 5 & 6) gäller våra gamla regler dvs,
6 CAGCIB/CAGPIB i 3 olika länder av 3 olika domare
ELLER
8 CAGCIB/CAGPIB i 2 olika länder av 4 olika domare

För titlarna Supreme Champion/Premier (klass 3 & 4) gäller
9 CACS/CAPS i 3 olika länder för 3 olika domare
ELLER
11 CACS/CAPS i 2 olika länder för 6 olika domare

Vi hoppas att detta ska underlätta lite för våra utställare!
SVERAKs styrelse"


SVERAKs cirkulärutskick nr 5/22


Höjdpunkter:

Uppdateringar i MinaKatter:
• Ny startsida
• Betalning vid ansökan för certifiering
• Utskrift av kvitton
• Tillgång till tester

Lista över aktiva stamnamn finns nu på SVERAKs hemsida.

Nya starttider för UppfödarEttan

Lista med vad som är nytt från den 1 januari 2023

Förtydligande om 14-veckors leveranstid av kattungarSVERAKs cirkulärutskick nr 4/22


Höjdpunkter:
Alla utbildningar av UppfödarEttan i år är nu fullbokade.
Anmälan till nästa års utbildningar av UppfödaEttan startar i början av december. Du anmäler dig i MinaKatter. Första utbildningen av Uppfödarettan 2023 startar den 10/1– 23 och den 19/1–23.

Från 1/1 2023 tillåts enskild medlem i annat förbund än FIFe, anslutet till WCC, att ställa ut och tävla på utställning arrangerad av SVERAK-klubb. För detta krävs att en utställarlicens är löst för katten.

Påminnelser!!!


Gäller fr.o.m. 1/1 2023:


Tidigaste ålder för överlåtelse av kattunge höjs från 12 veckor till 14 veckor.

En avgift på 100 SEK faktureras överlåtaren/säljaren om ägarändring skickas in via pappersblankett. Ägarändring online är fortsatt gratis.


SVERAKs cirkulärutskick nr 3/22


Höjdpunkter:
Kom ihåg att alltid hämta blanketter i MinaKatter då de alltid är den senaste versionen.
Aktuella blanketter ska alltid användas.

Överlåtelseavtal samt tingningsavtal har uppdaterats.
Nya avtal för delfoder samt avtal för lån av amma är nu klara! De nya avtalen finns att hämta i MinaKatter.

Uppfödarutbildningen ”UppfödarEttan” startade den 1 oktober

Förbundet kommer att genomföra ytterligare en pilotutbildning nr 2 med start den 26 oktober 2022. Syftet är att få fram fler utbildningsledare för att kunna erbjuda Uppfödarettan till medlemmarna i större omfattning.

Ansökan om certifiering startar den 1/11

Ansökan om auktorisering startar från den 1/1 2024


SVERAKs cirkulärutskick nr 2/22


Höjdpunkter:
Överlåtelseavtal samt tingningsavtal kommer att uppdateras enligt den nya köplagen som gäller från den 1 maj.

Avgift för ägarändring av stambokförd SVERAK-katt
Från den 1/1 2023 gäller följande: Ägarändring online via MinaKatter är fortsatt gratis så även via pappersblankett där en eller bägge parter saknar svenskt personnummer. SVERAK kommer att börja ta ut en avgift 100 SEK, då ägarändring skickas in via pappersblankett, det är *säljande part som kommer att faktureras denna kostnad. (* faktureras överlåtaren/säljaren)

Det går nu att länka till en webbsida/facebook-sida på Köpakatt.se (genom Mina Katter).

Uppdateringar på KöpaKatt och Mina Katter


Nytt utseende på KöpaKatt, flera sökfunktioner samt möjlighet till annonsering.

MinaKatter har uppdaterats med titlar, avelsstopp samt att det går att lägga till Facebook och/eller Instagram för uppfödare.
Läs merRasen Europé (EUR) utnämnd till svensk nationalras


I samband med kattförbundet SVERAKs årsmöte i Örebro den 19 mars 2022 där 31 kattklubbar från hela Sverige var representerade, valde man att utnämna rasen Europé (EUR) till en svensk nationalras.

En nationalras är en ras som anses ha sitt ursprung i landet. Utnämnandet syftar till att erkänna dels rasens ursprung, dels dess tillhörighet till svenskt kulturarv.

Kattförbundet SVERAK har sedan bildandet av den första kattklubben, 1946, stambokfört en ras som har sitt ursprung från den svenska huskatten (bondkatten).

Europén stambokfördes i början som svensk huskatt, något som vittnar om dess ursprung som lantras och en del i det svenska kulturarvet.
Läs mer


SVERAKs Årsmötesprotokoll
SVERAKs styrelse har, idag söndag 6/3 på ett extrainsatt styrelsemöte, beslutat följande med anledning av FIFes beslut angående import av ryska katter.


FIFe har beslutat att ingen katt uppfödd i Ryssland får importeras och registrerats i någon FIFe stambok utanför Ryssland efter den 1 mars 2022.
För att detta inte ska drabba våra svenska uppfödare har SVERAKs styrelse därför beslutat att:
Katter som redan finns i Sverige och alltså har kommit hit före 1 mars 2022 snarast bör påbörja sin registrering i SVERAKs stambok. Dock ska detta ske senast 20 mars 2022.
Ägare till ryska katter som av någon anledning kommer till Sverige efter 1 mars kan kontakta SVERAKs kansli för vidare information.

FIFe har vidare beslutat att inga katter som tillhör utställare som bor i Ryssland (oavsett förbund) får komma in på någon FIFe utställning utanför Ryssland.
SVERAK uppmanar sina svenska domare och elever att inte deltaga på utställningar i Ryssland eller Belarus. (För närvarande avråder dessutom UD från resor till Ryssland).
SVERAK uppmanar sina svenska klubbar att inte bjuda in domare från Ryssland eller Belarus på sina utställningar.

Dessa beslut gäller till att börja med till 31 maj eller tills vi får andra beslut från FIFe.


Se länk med senaste information från Jordbruksverket:
Nyheter på Jordbruksverkets hemsida rörande Ukraina
SVERAKs cirkulärutskick nr 1/22SVERAKs cirkulärutskick nr 6/21SVERAKs cirkulärutskick nr 5/21SVERAKs cirkulärutskick nr 4/21SVERAKs cirkulärutskick nr 3/21SVERAKs cirkulärutskick nr 2/21SVERAKs cirkulärutskick nr 1/21
Motioner NOS årsmöte

Skall enligt stadgarna vara NOS tillhanda 31 december.

Motioner SVERAKs årsmöte

Skall vara inlämnade till SVERAK före 1 december. Till NOS styrelse senast 31 oktober.

Fråga till årsmötet skall vara tillhanda senast 15 januari.