FÄRGBEDÖMNING - vad händer nu?

Din katt har varit uppe i klass 13c och där blivit färgbedömd av två domare. Då fastställdes vilken EMS-kod som katten enligt dem ska tävla i. Det kan antingen vara den som katten är registrerad i eller en annan. Den kan också ha fått bedömningen färgändring i ordinarie klass,

Om din katt har bedömts ha samma EMS-kod, d.v.s. ingen ändring:

 • Du behöver då inte göra någonting utan du kan fortsätta anmäla till utställningar enligt den kod som står angivet i stamtavlan.

Om din katt har bedömts ha en annan EMS-kod än vad som står i stamtavlan:

 • På aktuell utställning (gäller både lördag och söndag om du ställer ut båda dagar) behöver du meddela sekretariatet om katten ska tävla i en ny färg. De ändrar då till den nya EMS-koden och katten kommer att tävla med den.
  OBS!
  Det är möjligt att det blir en annan domare än den som står i katalogen eftersom katten har ny färg och kanske grupp. Tänk på att du själv måste vara uppmärksam och se till så att din katt är hos rätt domare efter färgbytet. Kontrollera gärna detta med assistenten

Katten måste dessutom per omgående registreras om så att den får korrekt färg i stamtavlan. Du går tillväga så här:

 • Betala in avgift för ändring (för aktuell avgift se www.sverak.se) till SVERAKs bankgiro 630- 2962. Ange kattens registreringsnummer och att det gäller ändring i stamtavla på inbetalningen.

 • Fyll i och skriv ut blanketten ”Ansökan om ersättningsstamtavla”, blankettnummer 1002. Den
  finns på www.sverak.se

 • Du fyller i uppgifter om katten och dina uppgifter som ägare. Kom ihåg att fylla i den nya EMS-koden i avsett fält.

 • Skicka in blankett, stamtavla i original, kopior på inbetalningskvitto och bedömningssedel där
  den nya EMS-koden är angiven till SVERAKs kansli, Åsbogatan 33, 504 56 BORÅS. Du kommer
  att få tillbaka omslaget så har du vaccinationsintyg där är det inte någon fara – men ta gärna
  en kopia på hela stamtavlan och spara så länge. Innan du har fått en ny stamtavla räcker det
  med att du visar upp kopian vid incheckning.

 • Om du redan har anmält din katt till utställningar så meddela arrangörsklubben att katten har ny EMS-kod. De får inte automatisk information om detta.

 • Nya utställningar anmäler du till som vanligt, men med den ”nya” EMS-koden. Du kommer att se i FindUs och i MinaKatter när ändringen har gått igenom.

Om du har frågor – kontakta din klubb så hjälper de dig!

 

 

SVERAKs utställningsledamöter – april 2016